Në rast vjellje

Në rast shtuar të gromësimit.

Nëse fëmija juaj pështyn fort menjëherë pas ngrënjes, ajo mund të jetë për shkak se muskujt në hyrje të stomakut nuk janë mbyllur plotësisht, pasi që organet ende nuk janë pjekur. Në këtë rast ndihmon Humana AR (= Anti-Regurgitacion – kunder vjelljes), pasi që ky lloj ushqimi trashet pak në stomak dhe në këtë mënyrë nuk lejon që ushqimi të kthehet pas në ezofag (anti reflux).

 

 

Anti-Regurgitation
HUMANA AR