Të dhënat e biznesit:

Të dhënat e biznesit:

MEDIKOSPHARMA SH.P.K
Rr. Nena Tereze
Gjakovë 50000
Kosovë

Kontakti:

Tel: +381 (0) 390 321-241
Mob: +377 (0) 44 495-520
Fax: +381 (0) 390 321-241
Email: info@medikospharma.com

Informacione për burimin e të gjitha imazheve dhe grafikave:

Fotografitë dhe videomaterialin e produkteve si dhe të sllajdeve të Humana, intact dhe hansal janë marrë nga vetë Humana GmbH përkatësisht nga faqet e internetit www.humana.de dhe www.humana-baby.com si dhe www.intact-traubenzucker.de.
Përgjegjës për përmbajtjen, grafikat dhe videomaterialin është HUMANA SH.P.K.

Fotografitë dhe videomaterialin e produkteve të NIP janë marrë nga faqja e internetit http://www.nip-babyartikel.de

Përgjegjës për fotografitë e Cosmea dhe Jean Carol është HUMANA SH.P.K.

Neve jemi munduar deri në maksimum për ta rrespektuar të drejtën e autorit, në rast se ju hasni në material, autori përkatësisht burimi i të cilit nuk është cekur në faqen tonë, ju lutem na kontaktoni dhe ne do ti largojmë ato materiale ose do ti plotësojmë kushtet për përdorim.

Ju Faleminderit!
Ekipi i Medikos Pharma